W co inwestować

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


W co inwestować

Każdy inwestor, który podjął decyzję o zainwestowaniu swojej nadwyżki budżetowej, zadaje sobie pytanie „w co inwestować”, aby inwestycja przyniosła ponadprzeciętny zysk. Współczesny rynek daje wiele możliwości inwestycyjnych w zależności od akceptowanego ryzyka:

 1. Depozyty bankowe – najbardziej popularneklasyczne depozyty bankowe oferują inwestorowi niską stopę zwrotu w zamian za niskie ryzyko. Praktycznie do określonej kwoty, są one pozbawione ryzyka, gdyż w wielu krajach istnieje tzw. fundusz gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę. Więcej na stronie depozyt.
 2. Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne. W zależności od wielkości kapitału jakim dysponujesz masz do dyspozycji otwarte fundusze inwestycyjne, przeznaczone dla wszystkich inwestorów lub zamknięte fundusze inwestycyjne, w których może uczestniczyć w większości przypadków tylko inwestor dysponujący wysokim kapitałem. Więcej na stronie fundusze inwestycyjne.
 3. Samodzielne inwestowanie, które wymaga od inwestora oprócz minimum wiedzy, także czasu na przeprowadzenie odpowiedniej analizy. Możemy inwestować na różnych rynkach, w zależności od posiadanej wiedzy i akceptowanego ryzyka. W zależności od charakteru transakcji wyróżniamy:
RODZAJE RYNKÓW

Rys. Podział rynku ze względu na charakter transakcji.

 • rynek finansowy, na którym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi. Jest to rynek, który polecam. Występują bowiem na nim instrumenty finansowe o bardzo zróżnicowanym ryzyku, od instrumentów pozbawionych ryzyka, po instrumenty bardzo ryzykowne opierające się na dźwigni inwestycyjnej. Występują instrumenty, które mogą w zależności od sposobu użycia, pełnić funkcję zaróno inwestycyjną, jak i zabezpieczającą. Więcej na stronie rynek finansowy.
 • rynek towarowy, na którym dokonuje się obrotu kontraktami terminowymi na poszczególne towary oraz na indeksy rynku towarowego. Rynek o wysokim ryzyku, związanym zarówno ze stosowaną na nim dźwignią finansową, jak i występującymi często zdarzeniami losowymi, które powodują gwałtowne ruchy cen. Więcej na stronie rynek towarowy.
 • rynek nieruchomości jest rynkiem mało płynnym. Może być dobrą alternatywą dla innych rynków, w okresie wysokiej inflacji. Więcej na stronie rynek nieruchomości.
 • inne rynki wymagające jednak wąskiej specjalistycznej wiedzy, często mało płynne, mogące przynieść oczywiście duży dochód.

Zobacz także interesujące frazy:

 • w co warto inwestować;

 • w co inwestować na giełdzie;

 • w co najlepiej inwestować;

 • w co inwestować pieniądze;

 • giełda w co inwestować;

 • w co warto inwestować na giełdzie;

 • w co inwestować forum;

 • w co inwestować małe kwoty;

 • w co teraz inwestować;

 • w co najlepiej inwestować na giełdzie;

 • w co opłaca się inwestować;

 • w co można inwestować;

 • w co inwestować w kryzysie.